Hysbysiad preifatrwydd

Mae’r dudalen hon yn amlinellu polisi preifatrwydd gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG (NHSBT).  Mae’n esbonio eich hawliau ac yn rhoi’r wybodaeth y mae gennych hawl i’w gweld o dan Ddeddf Diogelu Data 2018 a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).

Mae ein tudalen rhyddid gwybodaeth a phreifatrwydd yn cynnwys gwybodaeth am sut y gallwch ofyn am wybodaeth wedi’i chofnodi a gedwir gan NHSBT.

Cliciwch ar bob adran i gael gwybod mwy.

Awduron: Umar Sabat a Rosie Underwood

Tudalen wedi ei diweddaru ddiwethaf: 28 Medi 2022