Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download
Skip to main content

Cynllun yr laith Gymraeg

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, fel corff cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru, Mae Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG wedi paratoi cynllun sy'n gosod sut y bydd yn darparu'r gwasanaethau hynny yn y Gymraeg. Lansiwyd y cynllun ar 29 Hydref 2009.

Gallwch lwytho copi ar ffurf (PDF) i lawr am ddim, neu mae copïau caled ar gael drwy gysylltu â:

Mr Neil Phillips

NHSBT
75 Cranmer Terrace
Tooting
SW17 0RB
Email: neil.phillips@nhsbt.nhs.uk
Phone: 0203 123 8318
dros y ffôn, drwy lythyr neu neges e-bost

Documents/Dogfen

NHS Blood and Transplant Welsh Language Scheme Evaluation Report - August 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynllun Iaith Gymraeg Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG - Awst 2015