Cynllun yr laith Gymraeg

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, fel corff cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru, Mae Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG wedi paratoi cynllun sy'n gosod sut y bydd yn darparu'r gwasanaethau hynny yn y Gymraeg. Lansiwyd y cynllun ar 29 Hydref 2009.

Gallwch lwytho copi ar ffurf (PDF 107KB) i lawr am ddim, neu mae copïau caled ar gael drwy gysylltu â:

Wayne Lawley (Head of Corporate Communications)
NHSBT
75 Cranmer Terrace
Tooting
SW17 0RB

Email: wayne.lawley@nhsbt.nhs.uk
Phone: 07590 353030

Documents/Dogfen

NHS Blood and Transplant Welsh Language Scheme Evaluation Report - August 2015 (PDF 40KB)

Adroddiad Gwerthuso Cynllun Iaith Gymraeg Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG - Awst 2015 (PDF 101KB)