Welsh language scheme


For donors and users of our service in Wales

Welsh language Scheme

Under the Welsh Language Act 1993, as a public body providing services to the public in Wales, NHSBT has prepared a scheme setting out the ways in which it will provide those services in Welsh. The scheme was launched on 29 October 2009.

copy of the Welsh Language Scheme may be downloaded free (PDF 53KB) or hard copies can be obtained from the contact below:

Cynllun yr laith Gymraeg

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, fel corff cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru, Mae Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG wedi paratoi cynllun sy'n gosod sut y bydd yn darparu'r gwasanaethau hynny yn y Gymraeg. Lansiwyd y cynllun ar 29 Hydref 2009.

Gallwch lwytho copi ar ffurf (PDF 107KB) i lawr am ddim, neu mae copïau caled ar gael drwy gysylltu â:

Wayne Lawley (Head of Corporate Communications)
NHSBT
75 Cranmer Terrace
Tooting
SW17 0RB

Email: wayne.lawley@nhsbt.nhs.uk
Phone: 07590 353030

Dros y ffôn, drwy lythyr neu neges e-bost.

Documents/Dogfen