Welsh Language Scheme

Under the Welsh Language Act 1993, as a public body providing services to the public in Wales, NHSBT has prepared a scheme setting out the ways in which it will provide those services in Welsh. The scheme was launched on 29 October 2009.

A copy may be downloaded free (PDF) or hard copies can be obtained by contacting,


Mr Neil Phillips

NHSBT
75 Cranmer Terrace
Tooting
SW17 0RB
Email: neil.phillips@nhsbt.nhs.uk
Phone: 0203 123 8318
over the telephone, via letter or email.

Cynllun yr laith Gymraeg

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, fel corff cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru, Mae Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG wedi paratoi cynllun sy'n gosod sut y bydd yn darparu'r gwasanaethau hynny yn y Gymraeg. Lansiwyd y cynllun ar 29 Hydref 2009.

Gallwch lwytho copi ar ffurf (PDF) i lawr am ddim, neu mae copïau caled ar gael drwy gysylltu â:


Mr Neil Phillips

NHSBT
75 Cranmer Terrace
Tooting
SW17 0RB
Email: neil.phillips@nhsbt.nhs.uk
Phone: 0203 123 8318
dros y ffôn, drwy lythyr neu neges e-bost

Documents/Dogfen

NHS Blood and Transplant Welsh Language Scheme Evaluation Report - December 2016

Adroddiad Gwerthuso Cynllun Iaith Gymraeg Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG - Awst 2016

Downloads and useful links