Hi there, we see you're using OS, why not try our app?
Download

Welsh language scheme


For donors and users of our service in Wales

Welsh language Scheme

Under the Welsh Language Act 1993, as a public body providing services to the public in Wales, NHSBT has prepared a scheme setting out the ways in which it will provide those services in Welsh. The scheme was launched on 29 October 2009.

copy may be downloaded free (PDF) or hard copies can be obtained from the contact below:

Cynllun yr laith Gymraeg

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, fel corff cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru, Mae Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG wedi paratoi cynllun sy'n gosod sut y bydd yn darparu'r gwasanaethau hynny yn y Gymraeg. Lansiwyd y cynllun ar 29 Hydref 2009.

Gallwch lwytho copi ar ffurf (PDF) i lawr am ddim, neu mae copïau caled ar gael drwy gysylltu â:

Mr Neil Phillips

NHSBT
75 Cranmer Terrace
Tooting
SW17 0RB
Email: neil.phillips@nhsbt.nhs.uk
Phone: 0203 123 8318
dros y ffôn, drwy lythyr neu neges e-bost

Documents/Dogfen

NHS Blood and Transplant Welsh Language Scheme Evaluation Report - August 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynllun Iaith Gymraeg Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG - Awst 2015